Vi använder oss av ett dokumentationsverktyg som heter Pluttra. Under dagen dokumenterar vi era barn, mycket genom bild och film, som ni tar del av genom att ladda ner en app till er telefon eller dator. Ni kan bara se de bilder som rör ert barn och säkerhetsnivån är hög från Pluttras sida. Vi ber er att inte lägga ut bilder på sociala medier om det finns något annat barn eller vuxen på bilden.

När ert barn slutar hos oss kommer vi ladda ner hela dennes dokumentation från Pluttra och lägga över den till ett USB-minne som en gåva från oss.