Vi pedagoger på Asken vill att alla barn är friska och krya så att de kan vara med oss och delta i vår gemensamma verksamhet. Att orka med en hel dag på förskolan kräver mer än att vara hemma. Ert barns allmäntillstånd och förmåga att följa med den vanliga verksamheten avgör om vi kommer att kontakta er för hämtning av barnet. Tänk på att smittan lätt förs vidare när vi är så många (fler än i en familj) på samma plats. Det är bättre att ta en ”extra dag” hemma så att ert barn orkar och inte blir sjuk igen. Vi följer de riktlinjer som finns på www.1177.se där kan ni läsa om specifika sjukdomstillstånd.