Montessoripedagogiken menas att alla barn har en vilja att upptäcka, prova på och lära sig mycket om sin omvärld. På vår förskola får barnet välja sin, enligt barnet meningsfulla sysselsättning och repetera denna många gånger.

Barn lär sig genom händerna /kroppen så  materielen som barnen kommer i kontakt med är praktiska men pedagogerna har fler syften till aktiviteten. Detta kan till exempel vara skrivförberedande, koncentrationshöjande eller självständighets syften.

Montessoripedagogiken bygger på att barnen vill utvecklas i sin takt. Det gör att resultaten blir bättre för barnen samt att de blir självständiga och tror på sig själva.

Förutom vårt pedagogiska tänk så är flera av pedagogerna även utbildade ledare i Friluftsfrämjandets tanke. Denna tanke är att barnen får upptäcka Sveriges härliga natur. Montessoripedagogiken värnar om världsfred vilket vi är övertygade om att vi från tidig ålder lär sig respektera allt levande på jorden. Så därför så är dessa två pedagogiska inriktningar mycket kompatibla.

Förskolans läge främjar till att njuta av naturen, gå på teater samt biblioteksbesök.